LIDMAATSCHAP


 

Als lid word je op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van onze vereniging. Je kan kiezen voor een papieren lidmaatschap of voor een digitale versie.

Je ontvangt tweemaandelijks onze katern en in bijlage het Groene Waasland. Je bent dan ook lid van ABLLO.

Ieder lid ontvangt onze digitale nieuwsbrief.

Wie gekozen heeft voor een digitaal lidmaatschap krijgt onze nieuwsbrief + de digitale katern + het Groene Waasland (ABLLO).  

Het lidmaatschap loopt tot en met januari 2022!

Je kan kiezen tussen volgende formules:

  • lidmaatschap 15 euro

 

  • lidmaatschap 8 euro

Je kan lid worden door overschrijving van het gekozen bedrag op
rekeningnummer: BE31 0001 5279 9955 (IBAN)

De Raaklijn
Kleemstraat 89
9111 Belsele

met de vermelding 'nieuw lid' en uw naam.

Bedankt

 

 

Vergaderdata

De Raaklijn houdt een maandelijkse vergadering behalve in de maanden juli en augustus.

Als lid ben je welkom op onze vergaderingen die telkens doorgaan in het heem (parochieplein) en beginnen om 20u00.

Vergaderdata 2020: 27/1, 17/2 (Algemene Vergadering), 30/3, 27/4, 25/5, 22/6, 21/9, 26/10, 30/11, 14/12

 

 

De Raaklijn VZW - 2015